50 odstínů testování

Pro vytváření testovacích scénářů často postupujeme dle dostupných informací.
Jedná se o informace z různých zdrojů: specifikace, business požadavky, procesní analýza, databázový model, diagramy…
Na základě těchto informací by se dal přístup k testování rozdělit na 3 „boxy“.

Black Box – Černá skříňka
Představme si černou krabici, na jedné straně má vstup a na druhé straně výstup.
Vložíme „2+2“ a očekáváme „4“ – ale co se děje vevnitř vůbec netušíme, nebo nevíme.
Při tomto způsobu testování není potřeba znát procesy, jak systém funguje, jak byl vytvořen atd.

White Box – Bílá skříňka
Představme si spíše průhlednou krabici, opět na jedné straně vstup a na druhé výstup.
Vložíme 2 číslice, jejich hodnota je u obou „2“ dále vložíme matematické znaménko pro sčítací operaci „+“. Dvě sudá celá čísla se sečtou.
Očekáváme na výstupu celkovou hodnotu těchto číslic, opět sudé celé číslo.
Na tomto příkladu je vidět, že tento postup testování obnáší znalost procesu, operací a funkcí do podrobna.

A něco mezi – Grey Box – Šedá skříňka
Znalost procesu se prolíná z obou pohledů, víme, že se provádí sčítací operace dvou čísel, ale detaily znát nemusíme.
Zároveň při psaní testovacích scénářů se lze lépe zaměřit na funkcionalitu procesu.
Je to asi nejrozšířenější postup při testování.

Méně známé rozlišení dalších barev
Red Box – uživatelsky akceptační testování klientem
Yellow Box – testování zaměřené na varovné hlášky a upozornění
Green Box – testování zaměřené na dopad na životní prostředí a sociální dopady

Tyto barvy jsou stálé součástí černobílého spektra.

You May Also Like

About the Author: Sandra Atiová