FURPS – Model kvality testování

Testování musí mít řád a pravidla, společnost Hewlett-Packard vytvořila tento model, který je akronymem složeným z prvních písmen pěti atributů.

Funkcionality (funkčnost)
Soubor požadované funkcionality, schopností a bezpečnostních aspektů systému.

Usability (použitelnost)
Vnímání systému člověkem – snadnost použití, konzistence, estetika, dokumentace a podobně.

Reliability (spolehlivost)
Četnost a závažnost selhání, doba bezporuchového provozu, správnost výstupu, zotavení…

Performance (výkonnost)
Odezva systému, výkon za různých podmínek, požadavky na systémové požadavky a tak dále.

Supportability (rozšiřitelnost / podporovatelnost)
Zde jde o kombinaci různých vlastností, jako je například škálovatelnost, udržovatelnost, testovatelnost či snadnost konfigurace.

Model FURPS je zaměřen na 4 skupiny funkčních a 1 skupinu mimofunkčních (nefunkčních) požadavků.

 

Dnes se více setkáte s modelem FURPS+, který přidává několik dalších kategorií:

Design constraints (omezení návrhu)
Stanovení určitých omezení, která jsou na návrh produktu kladena.

Implementation requirements (požadavky na implementaci)
Vymezení použití programovacích jazyků, standardů, omezení zdrojů a podobně.

Interface constraints (požadavky na rozhraní)
Popisuje externí systémy, s nimiž bude produkt interagovat, a definuje potřebná omezení pro rozhraní (formátová, časová…).

Physical requirements (požadavky na fyzické vlastnosti)
V případě hardwarových systémů může jít o rozměry, váhu, použitý materiál či tvar.

You May Also Like

About the Author: Sandra Atiová