Vývojové modely

Agile, scrum, kanban, waterfall, velký třesk, prototypování,…

Kniha Rona Pattona o testování softwaru, zmiňuje 4 modely vývoje softwaru. Model velkého třesku, model „programuj a opravuj“, model vodopádu a spirálový model.

Prošla jsem několik projektů a několik stylů vývoje, žádný z nich nebyl typicky „učebnicový“ a to je dobře. Pokud si projekt přizpůsobí metodiku dle svého a ne podle toho co říká nějaká příručka, je nakročeno k úspěchu.
I tak jsem vypozorovala základy, které jsem pro svoji přehlednost potřebovala z hlavy přenést na papír.

Ať už nazveme model jakkoliv, dle mého názoru následující dva pojmy jsou více koncepční a vždy mají stejný cíl – přeměnit požadavky na konečný produkt.

Sekvenční diagram
Aby sekvence mohla začít, předchozí musí skončit. Nejznámějším příkladem je vodopádový model. Výjimečně se mohou jednotlivé sekvence / fáze překrývat.

Iterační diagram
Iterace je reduplikace stejných kroků za účelem přiblížení se k výsledku. Poskytuje velmi rychlý výsledek i když ne přesný. Na tento model přechází více a více společností z důvodu konkurence-schopnosti a rychlejší odezvy na poptávku spotřebitelů.

Tento článek nemohu zakončit jinak než odkazem na tzv. „Spotify model„. Zmínka tohoto modelu není za účelem propagace, jedná se jen o zajímavý pohled na věc. 🙂

Ilustrace Barbora Martinková

You May Also Like

About the Author: Sandra Atiová